...

เครื่องสลายนิ่วความแม่นยำสูง (Thai Litho Plus)

5903000001 (030001)

การแพทย์และสาธารณสุข

นาย เจษฎา เปาโสภา

อ่านต่อ...

...

เตียงผู้ป่วยอัมพาต

5903000002 (030002)

การแพทย์และสาธารณสุข

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

อ่านต่อ...

...

การพัฒนาอุปกรณ์กายบริหารพยุงเดินแบบปรับนั่งพับเก็บได้

5903000003 (030003)

การแพทย์และสาธารณสุข

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

อ่านต่อ...

...

กายอุปกรณ์แขนกลไฟฟ้าเทียมขับเคลื่อนด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้.....

5903000004 (030004)

การแพทย์และสาธารณสุข

นาย ชาญชัย ศุภกิจอมรพันธุ์

อ่านต่อ...

...

เครื่องเตือนการยกก้นไร้สาย

5903000005 (030005)

การแพทย์และสาธารณสุข

สำนักงานประกันสังคม

อ่านต่อ...

...

เตียงป้องกันแผลกดทับ

5903000006 (030006)

การแพทย์และสาธารณสุข

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ่านต่อ...

...

รถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการ ควบคุมด้วยศีรษะ

5903000007 (030007)

การแพทย์และสาธารณสุข

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ่านต่อ...

...

รถเข็นคนพิการไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโรล

5903000008 (030008)

การแพทย์และสาธารณสุข

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ่านต่อ...

...

ข้าวกรดห้ามเลือด

5903000009 (030009)

การแพทย์และสาธารณสุข

บริษัทบุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด

อ่านต่อ...

...

ยาเม็ดลอยตัวฟองฟู่เคอร์คูมินอยด์

5903000010 (030010)

การแพทย์และสาธารณสุข

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ศ.....

อ่านต่อ...

...

แป้งแต่งหน้าชนิดผงจากสารสกัดโปรตีนไฟโบรอินที่ผ่านกระบว.....

5903000011 (030011)

การแพทย์และสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ...

...

ระบบRADIO FREQUENCY CHEMICAL VAPOR DEPOSI.....

5903000012 (030012)

การแพทย์และสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ...