...

ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าและมอเตอร์ New En.....

5914000001 (140001)

อื่นๆ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์

อ่านต่อ...

...

เครื่องมือวัดมุมคมมีดตัดเฉือนโลหะ

5914000002 (140002)

อื่นๆ

นาย เชาวลิต ถนอมสวย

อ่านต่อ...

...

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อด้านหน้าและหลัง

5914000003 (140003)

อื่นๆ

(วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี) นาย วัลลภ มากมี

อ่านต่อ...

...

การเปลี่ยนไข่มุกเป็นสีทองและการพิมพ์ลวดลายขนาดเล็กลงบ.....

5914000004 (140004)

อื่นๆ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ...

...

แบบจำลองการโคจรและเฟสของดาวศุกร์

5914000005 (140005)

อื่นๆ

นาย สุวิทย์ คงภักดี

อ่านต่อ...

...

ชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรัง.....

5914000006 (140006)

อื่นๆ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

อ่านต่อ...

...

ไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์

5914000007 (140007)

อื่นๆ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อ่านต่อ...

...

รถตัดอ้อยลำขนาดเล็ก

5914000008 (140008)

อื่นๆ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อ่านต่อ...

...

กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแนวแกนตั้ง โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.....

5914000009 (140009)

อื่นๆ

นาย ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล

อ่านต่อ...

...

ประตูระบายอากาศ

5914000010 (140010)

อื่นๆ

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

อ่านต่อ...

...

ห่วงรัดสายเคเบิลอากาศแบบยืดหยุ่น

5914000011 (140011)

อื่นๆ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ่านต่อ...

...

เครื่องสีข้าวกล้อง

5914000012 (140012)

อื่นๆ

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

อ่านต่อ...