...

เครื่องเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติ

5902000001 (020001)

เกษตรกรรม

นาย ชัย แสนดี

อ่านต่อ...

...

อุปกรณ์เก็บผลปาล์มร่วงและเมล็ดยางพารา

5902000003 (020003)

เกษตรกรรม

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

อ่านต่อ...

...

ชุดตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาว WSSV และไวรัสหัวเหลือง (Y.....

5902000004 (020004)

เกษตรกรรม

ศาสตราจารย์ ไพศาล สิทธิกรกุล

อ่านต่อ...

...

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับโรงเรือนปิดแบบอิแว.....

5902000005 (020005)

เกษตรกรรม

อาคารกลุ่มงานวิจัย และปฏิบัติการชั้น1หน่วยจัดการทรัพสิน์ทา.....

อ่านต่อ...

...

เครื่องสีข้าวกล้อง - ขัดขาว

5902000006 (020006)

เกษตรกรรม

นาย บุญมี หาญชนะ

อ่านต่อ...

...

การพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา

5902000007 (020007)

เกษตรกรรม

นาย วิมล พรหมแช่ม

อ่านต่อ...

...

ปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแบบเคลื่อนที่ได้

5902000008 (020008)

เกษตรกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

อ่านต่อ...

...

เครื่องสับมันสำปะหลัง

5902000009 (020009)

เกษตรกรรม

นาย พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส

อ่านต่อ...

...

เตาอบแห้งพืชเกษตรประสิทธิภาพสูง

5902000010 (020010)

เกษตรกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ. ชัชวาล ตัณฑกิตติ

อ่านต่อ...

...

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมที่มีสองช่องรับลมปรับตำแหน่งได้

5902000012 (020012)

เกษตรกรรม

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (MSU-IPMO) อาคารกลุ่มงา.....

อ่านต่อ...