...

อัญมณีเทียมเปลี่ยนสีได้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ

5914000044 (140044)

อื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพ.....

อ่านต่อ...

...

เครื่องพิมพ์ลาย PCB

5914000045 (140045)

อื่นๆ

ว่าที่ร้อยตรี เสาวคนธ์ ใจทน

อ่านต่อ...

...

อุปกณ์เข้าขอบยางมุ้งลวด

5914000046 (140046)

อื่นๆ

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

อ่านต่อ...

...

เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติ

5914000047 (140047)

อื่นๆ

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ...

...

ชุดเลนส์เพื่อสร้างกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา (เลนส์มิวอาย)

5914000048 (140048)

อื่นๆ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค.....

อ่านต่อ...

...

เครื่องตรวจตะกอนอัตโนมัติ

5914000049 (140049)

อื่นๆ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค.....

อ่านต่อ...

...

เครื่องเผาควันสำหรับเครื่องคั่วกาแฟ

5914000050 (140050)

อื่นๆ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านต่อ...

...

ชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน (Smartphone Micro.....

5914000051 (140051)

อื่นๆ

หน่วยปฎิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสต.....

อ่านต่อ...

...

ชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนสำหรับบันทึกภาพ Toolm.....

5914000052 (140052)

อื่นๆ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสต.....

อ่านต่อ...