...

ชุดกะเทาะเมล็ดเดือยแบบแถบริ้วอ่อนตัวได้

5902000013 (020013)

เกษตรกรรม

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (MSU-IPMO) อาคารกลุ่มงา.....

อ่านต่อ...

...

เครื่องย่างแบบปรับอุณหภูมิได้ด้วยหลอดอินฟราเรดที่มีสองสาย.....

5902000014 (020014)

เกษตรกรรม

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (MSU-IPMO) อาคารกลุ่มงา.....

อ่านต่อ...

...

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเพื่อยืดอายุพืชผลสด

5902000015 (020015)

เกษตรกรรม

มูลนิธิสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร.....

อ่านต่อ...

...

TAMIS: Thailand Agriculture Mobile Informati.....

5902000016 (020016)

เกษตรกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อ่านต่อ...

...

อินเวอร์เตอร์สำหรับเครื่องสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ (S.....

5902000017 (020017)

เกษตรกรรม

ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นนแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาห- กรรมศูนย์เ.....

อ่านต่อ...

...

เครื่องผ่าจาวตาล

5902000018 (020018)

เกษตรกรรม

นาย ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ

อ่านต่อ...

...

ระบบรมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลิตผลเกษตรด้ว.....

5902000019 (020019)

เกษตรกรรม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และสถาบันบ่มเพา.....

อ่านต่อ...

...

รถไถ 2 ล้อ เกษตรพัฒนา

5902000020 (020020)

เกษตรกรรม

บริษัท โรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายชนะ.....

อ่านต่อ...

...

หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ

5902000021 (020021)

เกษตรกรรม

นายชาย คงแก้ว

อ่านต่อ...

...

กรรมวิธีการสะกัดยาประสะไพลและสารสะกัดยาประสะไพล

5902000022 (020022)

เกษตรกรรม

หน่วยจัดการทรัพ์สินทางปัญญา (MSU-IPMO)อาคารกลุ่มงานวิ.....

อ่านต่อ...

...

อุปกรณ์หม้อต้มน้ำที่ตัดตั้งเข้ากับชุดตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้เชื้อ.....

5902000023 (020023)

เกษตรกรรม

หน่วยจัดการทรัพ์สินทางปัญญา (MSU-IPMO)อาคารกลุ่มงานวิ.....

อ่านต่อ...

...

ชุดตรวจสอบไวรัสในกล้วยไม้ (Potyvirus+ORSV+CyMV),.....

5902000024 (020024)

เกษตรกรรม

บริษัท ซีแพค อินเตอร์ จำกัด

อ่านต่อ...