...

เครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์

5902000025 (020025)

เกษตรกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านต่อ...

...

ชุดตรวจแบบแถบสีสำหรับการตรวจไวรัสเอ็มบีวี (MBV) ในกุ้ง

5902000026 (020026)

เกษตรกรรม

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ.....

อ่านต่อ...

...

CellScan Plankton

5902000027 (020027)

เกษตรกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อ่านต่อ...

...

S-Rice:เครื่องมือตรวจคุณภาพเมล็ดข้าว

5902000028 (020028)

เกษตรกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อ่านต่อ...

...

น้ำยาทาหน้ายางนาโนไฮบริด

5902000029 (020029)

เกษตรกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อ่านต่อ...

...

อุปกรณ์สำหรับวัดความขุ่นเพื่อตรวจหาการติดเชื้อไวรัส

5902000030 (020030)

เกษตรกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดร. .....

อ่านต่อ...

...

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงที่เกิดจา.....

5902000031 (020031)

เกษตรกรรม

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงาน.....

อ่านต่อ...

...

พันธุ์ข้าวหอมธรรมศาสตร์

5902000032 (020032)

เกษตรกรรม

นาย บุญหงษ์ จงคิด

อ่านต่อ...

...

เครื่องสลายนิ่วความแม่นยำสูง (Thai Litho Plus)

5903000001 (030001)

การแพทย์และสาธารณสุข

นาย เจษฎา เปาโสภา

อ่านต่อ...

...

เตียงผู้ป่วยอัมพาต

5903000002 (030002)

การแพทย์และสาธารณสุข

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

อ่านต่อ...

...

การพัฒนาอุปกรณ์กายบริหารพยุงเดินแบบปรับนั่งพับเก็บได้

5903000003 (030003)

การแพทย์และสาธารณสุข

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

อ่านต่อ...

...

กายอุปกรณ์แขนกลไฟฟ้าเทียมขับเคลื่อนด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้.....

5903000004 (030004)

การแพทย์และสาธารณสุข

นาย ชาญชัย ศุภกิจอมรพันธุ์

อ่านต่อ...