...

เครื่องเตือนการยกก้นไร้สาย

5903000005 (030005)

การแพทย์และสาธารณสุข

สำนักงานประกันสังคม

อ่านต่อ...

...

เตียงป้องกันแผลกดทับ

5903000006 (030006)

การแพทย์และสาธารณสุข

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ่านต่อ...

...

รถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการ ควบคุมด้วยศีรษะ

5903000007 (030007)

การแพทย์และสาธารณสุข

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ่านต่อ...

...

รถเข็นคนพิการไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโรล

5903000008 (030008)

การแพทย์และสาธารณสุข

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ่านต่อ...

...

ข้าวกรดห้ามเลือด

5903000009 (030009)

การแพทย์และสาธารณสุข

บริษัทบุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด

อ่านต่อ...

...

ยาเม็ดลอยตัวฟองฟู่เคอร์คูมินอยด์

5903000010 (030010)

การแพทย์และสาธารณสุข

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ศ.....

อ่านต่อ...

...

แป้งแต่งหน้าชนิดผงจากสารสกัดโปรตีนไฟโบรอินที่ผ่านกระบว.....

5903000011 (030011)

การแพทย์และสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ...

...

ระบบRADIO FREQUENCY CHEMICAL VAPOR DEPOSI.....

5903000012 (030012)

การแพทย์และสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ...

...

แผ่นนวดกดจุดฝ่าเท้า

5903000013 (030013)

การแพทย์และสาธารณสุข

บริษัทโอพีเอสซีเฮลท์ จำกัด (OPSC health Co. , lt.....

อ่านต่อ...

...

เบาะรองนั่งลดแรงกดทับกระดูกก้นกบ

5903000014 (030014)

การแพทย์และสาธารณสุข

บริษัทโอพีเอสซีเฮลท์ จำกัด (OPSC health Co. , lt.....

อ่านต่อ...

...

เลนส์ใกล้วัตถุทำจากโพลีเมอร์เหลวขึ้นด้วยแรงโน้มถ่วง

5903000015 (030015)

การแพทย์และสาธารณสุข

นาย สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน

อ่านต่อ...

...

ระบบตรวจวัดคนไข้เบื้องต้นอัตโนมัติ :Patient Self Ser.....

5903000016 (030016)

การแพทย์และสาธารณสุข

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อ่านต่อ...