...

เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์สารส่งตรวจทางชีวภาพ และซอฟต์แวร์.....

5903000017 (030017)

การแพทย์และสาธารณสุข

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อ่านต่อ...

...

เครื่องช่วยฟังดิจิทัลแบบทัดหลังหู PO3

5903000018 (030018)

การแพทย์และสาธารณสุข

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อ่านต่อ...

...

อุปกรณ์เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้เก้าอี้รถเข็น.....

5903000019 (030019)

การแพทย์และสาธารณสุข

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อ่านต่อ...

...

วิธีการตรวจหาโปรตีน NS1 ชองไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีไรทัยป์ได้.....

5903000020 (030020)

การแพทย์และสาธารณสุข

หน่วยปฎิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศ.....

อ่านต่อ...

...

ครีมกันแดดไล่ยุงออกฤทธิ์นานชนิดกันน้ำ

5903000021 (030021)

การแพทย์และสาธารณสุข

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แล.....

อ่านต่อ...

...

ครีมกันแดดไล่ยุงไร้กลิ่นออกฤทธิ์นานชนิดกันน้ำสำหรับผิวบอบบ.....

5903000022 (030022)

การแพทย์และสาธารณสุข

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แล.....

อ่านต่อ...

...

ครีมกันแดดไล่ยุงไร้กลิ่นออกฤทธิ์นานชนิดกันน้ำ

5903000023 (030023)

การแพทย์และสาธารณสุข

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แล.....

อ่านต่อ...

...

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับการศัลยกรรมทางช่องปา.....

5903000024 (030024)

การแพทย์และสาธารณสุข

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นาง .....

อ่านต่อ...

...

ชุดหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ “สื่อสาร”

5903000025 (030025)

การแพทย์และสาธารณสุข

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัณรสี ฤทธิประวัติ

อ่านต่อ...

...

หุ่นยนต์เสริมการปรับพฤติกรรมและกระตุ้นพัฒนาการ

5903000026 (030026)

การแพทย์และสาธารณสุข

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัณรสี ฤทธิประวัติ

อ่านต่อ...

...

หัวตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดติดกับนิ้ว (Digital probe.....

5903000027 (030027)

การแพทย์และสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ...

...

KAN-Gnathostomiasis ICT-Kit

5903000028 (030028)

การแพทย์และสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ ผิวพรรณ มาลีวงษ์

อ่านต่อ...