...

กล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ แบบ IP NVR Mobile CCTV

5913000003 (130003)

ความมั่นคง

เรือเอก พิทักษ์ ทรัพย์คณารักษ์

อ่านต่อ...

...

เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0

5913000004 (130004)

ความมั่นคง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค.....

อ่านต่อ...

...

อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก (Mini UAV)

5913000005 (130005)

ความมั่นคง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ...

...

กระสุนปืนใหญ่อัตโนมัติ ขนาด 30 มม.

5913000006 (130006)

ความมั่นคง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ...

...

ระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2 (122 มม.)

5913000007 (130007)

ความมั่นคง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ...

...

ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าและมอเตอร์ New En.....

5914000001 (140001)

อื่นๆ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์

อ่านต่อ...

...

เครื่องมือวัดมุมคมมีดตัดเฉือนโลหะ

5914000002 (140002)

อื่นๆ

นาย เชาวลิต ถนอมสวย

อ่านต่อ...

...

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อด้านหน้าและหลัง

5914000003 (140003)

อื่นๆ

(วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี) นาย วัลลภ มากมี

อ่านต่อ...

...

การเปลี่ยนไข่มุกเป็นสีทองและการพิมพ์ลวดลายขนาดเล็กลงบ.....

5914000004 (140004)

อื่นๆ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ...

...

แบบจำลองการโคจรและเฟสของดาวศุกร์

5914000005 (140005)

อื่นๆ

นาย สุวิทย์ คงภักดี

อ่านต่อ...

...

ชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรัง.....

5914000006 (140006)

อื่นๆ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

อ่านต่อ...

...

ไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์

5914000007 (140007)

อื่นๆ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อ่านต่อ...