...

เครื่องดิจิตอลอิเมจคัลเลอริมิเตอร์ที่อาศัยไอพอดแบบพกพาสะ.....

5914000020 (140020)

อื่นๆ

นางสาว ปริญญา มาสวัสดิ์

อ่านต่อ...

...

เครื่องวัดความเรียบ Flatness tester

5914000021 (140021)

อื่นๆ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

อ่านต่อ...

...

อุปกรณ์ระบายคอนเดนเฮทสำหรับท่อไอน้ำลดเชื้อเพลิงหม้อไอ.....

5914000022 (140022)

อื่นๆ

นาย ภัทรฐพนธ์ วัฒนผดุงเจริญ

อ่านต่อ...

...

ชุดอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟาเรดสำหรับเพิ่มประสิทธิภ.....

5914000023 (140023)

อื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ...

...

ถังขยะป้องกันการลื้อค้นจากลิง

5914000024 (140024)

อื่นๆ

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ...

...

เครื่องพลิกปลาอัติโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

5914000025 (140025)

อื่นๆ

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

อ่านต่อ...

...

สบู่สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรีย

5914000026 (140026)

อื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ...

...

อุปกรณ์ประคองเม็ดแม่เหล็กสำหรับใช้ในหัวแมกนีตรอนสปัดเต.....

5914000027 (140027)

อื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ...

...

ชุดทดลองเรื่องการเกิดกำทอนของคลื่นในท่ออากาศ

5914000028 (140028)

อื่นๆ

นาง ปรียา อนุพงษ์องอาจ

อ่านต่อ...

...

ห่วงรัดสายเคเบิ้ลอากาศ

5914000029 (140029)

อื่นๆ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ่านต่อ...

...

อินเวอร์เตอร์สำหรับระบบปรับอากาศ

5914000030 (140030)

อื่นๆ

ศูนย์เทคโลโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค.....

อ่านต่อ...

...

อุปกรณ์ปรับแนวสายพานอัติโนมัติ (เคเบิลส์เปเซอร์ชนิดโพลี.....

5914000031 (140031)

อื่นๆ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)

อ่านต่อ...