5902000001 (020001)
เครื่องเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติ
นาย ชัย แสนดี

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

เกษตรกรรม

การเกษตร

ครื่องเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติปัจจุบันช่วยตอบโจทย์การผลิตข้าว ช่วยแก้ปัญหาเรื่องแรงงานช่วยแก้ปัญหาเรื่องข้าววัชพืช และการผลิตข้าว โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ออโต้มาประมวลรวมกับระบุไฮดรอลิคเพื่อความลงตัว เนื่องจากปัจจุบันเครื่องจักรด้านนี้คนไทยยังไม่มี ถ้าซื้อต่างประเทศราคาจะแพงมาก


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์