5902000010 (020010)
เตาอบแห้งพืชเกษตรประสิทธิภาพสูง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ. ชัชวาล ตัณฑกิตติ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

เกษตรกรรม

-

ลำไยเป็นผลไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ ซึ่งชาวสวนลำไยได้มีการอบแห้งโดยใช้เตาอบแบบไต้หวัน ประมาน 8,000 เตาซึ่งใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลงและอากาศที่ใช้มีการไหลทางเดียว และไม่มีการนำกลับมาใช้อีกทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและลำไยแห้งไม่สม่ำเสมอดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้เศษไม้ฟืนที่มีราคาถูกกว่าก๊าซหุงต้ม และเผาในเตาเผาประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งมีระบบการนำอากาศร้อนมาใช้อีก สามารถลดการใช้พลังงานได้


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์