5902000012 (020012)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมที่มีสองช่องรับลมปรับตำแหน่งได้
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (MSU-IPMO) อาคารกลุ่มงานวิจัย และปฏิบัติการชั้น1มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

เกษตรกรรม

-

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมที่มีอยู่สองช่องรับลมปรับตำแหน่งได้ ซึ่งประกอบด้วย ชุดกำเนิดไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ผลิตแรงดันไฟฟ้าเมื่อแกนของชุดกำเนิดไฟฟ้าหมุน โดยแกนของชุดกำเนิดไฟฟ้าจะต่อกับแกนกังหันลมที่มีใบพัดมีลักษณะโค้งจำนวนสองชุดติดตั้งอยู่กับแกน โดยที่ขอบบ้านบนและด้านล่างของใบพัดจะถูกปิดด้วยแผ่นโลหะเบารูปวงกลม ใบพัดทั้ง 2 ชุดของกังหันลมนี้ทำหน้าที่รับลมจากช่องรับลมที่หนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นโครงปิดทำด้วยแผ่นโลหะเบาที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดด้านลมเข้ากว้างกว่าด้านลมออก อีกด้านของกังหันลมจะเป็นช่องรับลม ชุดที่สองซึ่งมีลักษณะและขนาดเดียวกันกับช่องลมชุดที่หนึ่ง ส่วนล่างและส่วนบนของช่องรับลมชุดที่หนึ่งและช่องรับลมช่องที่สองจะเป็นโครงฐานช่องรับลมที่เชื่อมต่อกัน โดยมีการติดตั้งชุดลูกปืนรูปวงแหวนเพื่อให้ช่องรับลมทั้งสองหมุนได้อย่างอิสระพร้อมกัน ด้านบนและด้านล่างของฐานช่องรับลมจะมีแผ่นโลหะเบารูปสี่เหลี่ยมติดตั้งอยู่เพื่อทำหน้าที่ควบคุมทิศทางของช่องรับลม


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์