5902000003 (020003)
อุปกรณ์เก็บผลปาล์มร่วงและเมล็ดยางพารา
วิทยาลัยเทคนิคสตูล

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

เกษตรกรรม

-

อุปกรณ์เก็บผลปาล์มร่วงและเมล็ดยางพารา ใช้เหล็กลวดเปียโนจากยางนอกรถจักรยานยนต์เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บผลปาล์มร่วง และเมล็ดยางพารา ที่มีความเหมาะสมที่สุด ความสูงและระยะห่างของเหล็กลวดเปียโนที่มีความเหมาะสมที่สุด คือมีขนาด 7.50 เซนติเมตร และ 1.00 เซนติเมตรตามลำดับ ความยาวของสปริง 15.00 เซนติเมตร มีประสิทธิภาพการใช้งานดีที่สุด รูปทรงไม่เปลี่ยน สามารถเก็บปาล์มได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเมผลปาล์มจะใช้แรงกดปลายด้ามเพียงเล็กน้อย อุปกรณ์แบบสปริงมีประสิทธิภาพการใช้งานดีกว่าแบบถอดด้ามและการเก็บด้วยมือเปล่า ความพึงพอใจต่อการใช้งานของอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 4.7000


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์