5902000006 (020006)
เครื่องสีข้าวกล้อง - ขัดขาว
นาย บุญมี หาญชนะ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

เกษตรกรรม

-

เครื่องสีข้าวกล้อง – ขัดขาว มีพัดลมดูดแกลบ อัตราการสีข้าว 100-150 กก.ต่อ ชั่วโมง ได้ข้าวสาร ปลายข้าว และรำ(บดแกลบเป็นรำ) มาพร้อมเครื่องบด สามารถบดแกลบหรือ ข้าวเปลือกขายเป็นรำ บดมันเส้น พริกป่น รากไม้ ข้าวคั่ว และธัญพืชต่างๆได้ มอเตอร์ 3 แรง 220 โวลล์ ใช้ไฟบ้านได้ เป็นผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรที่มีรายได้แบบพอเพียง


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์