5914000009 (140009)
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแนวแกนตั้ง โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเฟืองแพลนเนตตารี่ชนิดแม่เหล็กผกผันกับขดลวด
นาย ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

อื่นๆ

-

กังหันลมแนวแกนตั้งโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเฟืองแพลนเนตตารี่ชนิดแม่เหล็กผกผันกับขดลวดแบบประกอบด้วยใบกังหันลมจำนวน ๓ ใบพัด มีการเอียงมุมใบพัดกับปลอกสวม ใบพัด ๕ ใบ ซึ่งทำมุมกับแนวราบ (azimuth angle) เท่ากับ ๒๐ องศา มุมเผิน (pith angle) เท่ากับ ๘ องศา โดยมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเฟืองแพลนเนตตารี่ชนิดแม่เหล็กผกผันกับขดลวด สามารถทำงานเต็มพิกัดความเร็วไม่เกิน ๑๒ เมตรต่อวินาที ทำให้มีความเร็วลมเท่ากันกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่ากังหันลมแบบทั่วไป การลงขดลวดในสเตเตอร์ของเฟส A จำนวน ๑๒ ขดๆ ละ ๔๐ รอบต่อสล็อต ต่อวงจรแบบอนุกรรมลวด เบอร์#22SWG


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์