5914000010 (140010)
ประตูระบายอากาศ
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

อื่นๆ

-

ประตูระบายอากาศหรือแอร์วาล์ว (Air Valve) ที่ประกอบขึ้นด้วยวัสดุ PVC Air Valve มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลที่ดีกว่า เนื่องจากเป็นเทอโมเซ็ทพลาสติก ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน รองรับแรงดันน้ำภายในแรงดันใช้งานไม่เกิน 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร มากกว่า 10 ปี ตามมาตรฐานผู้ผลิตท่อ PVC


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์