5914000011 (140011)
ห่วงรัดสายเคเบิลอากาศแบบยืดหยุ่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

อื่นๆ

-

ห่วงรัดสายเคเบิลอากาศแบบยืดหยุ่นที่ได้จากการวิจัย มีความแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใช้งานทั้งทางกลและทางไฟฟ้า จึงทำให้มีอายุการ ใช้งานที่นานขึ้นกว่าห่วงรัดสายเคเบิลอากาศจะทำหน้าที่ยึดสายเคเบิลอากาศ (สายไฟฟ้า) ให้เกาะติดอยู่ได้กับตัวเคเบิลสเปเซอร์ โดยมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๐ ปี จึงช่วยลดภาระและต้นทุนในการดำเนินงานของ กฟผ. ให้ต่ำลงได้


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์