5914000012 (140012)
เครื่องสีข้าวกล้อง
วิทยาลัยการอาชีพฝาง

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

อื่นๆ

-

เครื่องสีข้าวกล้อง มีโครงสร้างประกอบด้วยโครงเหล็ก ยางกะเทาะเปลือกข้าว 7 นิ้ว มอเตอร์ 2 แรง ใช้สายพานในการขับเคลื่อน มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้กระด้งฝัดข้าวด้วยมือ ใช้เวลาในการแยกได้ดี


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์