5914000013 (140013)
เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ 20 เซลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

อื่นๆ

-

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการแสดงอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางการเห็นโดยแสดงผลครั้งละ 20 เซลล์ตัวอักษรเบรลล์ ส่งผ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และ/หรือหน่วยความจำภายในและแปลงเป็นรหัสอักษรเบรลล์ส่งมาแสดงผลที่หน้าจอสัมผัสที่แต่ละเซลล์มีจุด 8 จุด เคลื่อนที่ขึ้น-ลง แยกจากกันได้อย่างอิสระตามข้อมูลที่ได้รับมา โดยใช้องค์ความรู้ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการประดิษฐ์ชิ้นส่วนจุลภาคเพื่อออกแบบระบบและกลไกการทำงานเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์จะช่วยให้ผู้พิการทางการเห็นอ่านข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านการสัมผัสที่หน้าจอแสดงผลโดยรองรับทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบันอุปกรณ์นี้มีความจำเป็นอย่างมากในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้พิการ แต่เนื่องจากเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแพงซึ่งรวมถึงการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ที่สร้างขึ้นถูกออกแบบให้แสดงผลและทำงานเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ได้ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและการซ่อมบำรุง ราคาถูกกว่าและสามารถปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้พิการทางการเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์