5914000014 (140014)
รถยนต์บรรทุกขนาดเบา 4x4 แบบ 51 B
กองทัพบก (สำนักงานวิจัยแลพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พันเอก ก้อง ไชยณรงค์

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

อื่นๆ

-

เป็นรถยนต์บรรทุกขนาดเบา ขับเคลื่อนด้วยระบบสี่ล้อ พัฒนามาจาก รยบ. เบา 4x4 แบบ 50 โดยเปลี่ยนหลังคาผ้าใบมาเป็นหลังคาเหล็ก ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประตูรถทำด้วยเหล็กติดเกราะป้องกันกระสุน ช่วยป้องกันเจ้าหน้าที่ประจำรถถูกลอบโจมตี เหมาะสำหรับใช้ในภารกิจทางทหารในการบรรทุกสัมภาระและกำลังพล


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์