5914000017 (140017)
วิธีการขึ้นรูปแม่พิมพ์องค์พระทีละชั้น นวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพช่างหล่อพระพุทธรูป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

อื่นๆ

-

เป็นการนำเทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว (Kapid Tooling-RT) ด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูปทีละชั้นมาเป็นทางเลือกใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตหรือการหล่อพระพุทธรูปที่มีความดีงาม ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในขณะที่การหล่อพระแบบเดิม มีข้อจำกัดในการให้ ความสวยงาม ใช้เวลานานถึงแม้จะมีการทำเครื่องวัด (NC 4 แกน มาช่วยในการวัดและตกแต่ง แต่ก็ยังเกิดปัญหาในการวัดชิ้นส่วนที่มี Undercut นวัตกรรมนี้ลดความผิดพลาดในการหล่อพระ ลดต้นทุน ลดเวลาผลิต สามารถสร้างต้นแบบได้


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์