5914000018 (140018)
ศิลปะภาพบนแผ่น PCB (Print Circuit Broad)
นาย วีระยุทธ อินต๊ะยศ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

อื่นๆ

-

แผ่น PCB (Print Circuit Board) หรือแผ่นวงจรพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น วงจรโทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องเล่นซีดี คอมพิวเตอร์ ผลงานศิลปะภาพบนแผ่น PCB เป็นผลงานที่นำเอาหลักวิธีการในการสร้างลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่น PCB มาใช้ในการสร้างภาพ โดยเปลี่ยนจากวิธีการสร้างลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่น PCB เป็นรูปภาพที่เราต้องการแทน แล้วทำการกัดด้วยกรด ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นภาพลึกลงไปในเนื้อโลหะทองแดง และในการสร้างศิลปะภาพบนแผ่น PCB มีขั้นตอนในการทำที่ ไม่ยุ่งยาก เมื่อเปรียบเทียบกับการทำศิลปะด้วยโลหะประเภทอื่นเช่น การดุนโลหะ การลงรักปิดทอง การขึ้นลายโลหะ ดังนั้นคนที่ทำผลงานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านศิลปะมากมาย อาศัยเพียงความรู้ทางด้านเทคนิคในการทำศิลปะภาพบนแผ่น PCB ก็สามารถสร้างศิลปะภาพที่สวยงามขึ้นมาได้ รวมถึงการสร้างศิลปะภาพบนแผ่น PCB สามารถพัฒนาต่อยอดให้กับผู้สนใจ แหล่งชุมชน กลุ่มงานฝีมือหัตถศิลป์ เพื่อนำเอาวิธีการสร้างศิลปะภาพบนแผ่น PCB ไปพัฒนาต่อยอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสร้างผลงานของตนเองเพื่อเพิ่มรายได้ ทั้งกับตนเอง และชุมชน อาทิเช่น การสร้างศิลปะภาพลายไทยบนแผ่น PCB ใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อประดับตกแต่งโคมไฟไม้ เป็นส่วนประกอบของเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสถานที่ต่างๆ


สอบถามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์